Προεδρείο ΔΣ:

Γ. Πανταζής (ΣΑΤΜ-ΜΓ), Πρόεδρος

Κ. Κεπαπτσόγλου (ΣΑΤΜ-ΜΓ), Γεν. Γραμματέας

Εμ. Ρογδάκης (ΣΜΜ), Αντιπρόεδρος

Γ. Αναστασάκης (ΣΜΜΜ), Αναπλ. Γραμματέας

Ε. Βλαχογιάννη (ΣΠΜ), Ταμίας

Μέλη ΔΣ:

Δ. Δαμίγος (ΣΜΜΜ)

Μ. Παπαβασιλείου (ΣΑΜ)

Σ. Σταυρίδης (ΣΑΜ)

Β. Χριστοφόρου (ΣΗΜΜΥ)