Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1985 με την επωνυμία «Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π.».  Οι βασικοί σκοποί του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού του, είναι:

α. Η προώθηση του εκδημοκρατισμού των ΑΕΙ και η μελέτη των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας.

β. Η άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που πραγματοποιείται στο ΕΜΠ, ο προσανατολισμός τους προς τις ανάγκες μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης επιστημονικής, τεχνολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και η σύνδεση του ΕΜΠ με την ελληνική κοινωνία.

γ. Η κατοχύρωση και προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του ΕΜΠ, καθώς και η διεκδίκηση της επίλυσης όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

δ. Η προώθηση των επαγγελματικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών αιτημάτων και γενικότερα η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

ε. Η προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

στ. Η ενεργή και υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα.