Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210 7722396

email: dep@central.ntua.gr