Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε νόμους, προεδρικά διατάγματα και άλλα νομοθετήματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Α. Νόμοι / Π.Δ.

Νόμος 4957/2022 (ΦΕΚ)

Νόμος 4957/2022 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ)

Νόμος 4777/2021 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ)

Νόμος 4692/2020 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4653/2020 (ΦΕΚ)

Νόμος 4653/2020 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4623/2019 (ΦΕΚ)

Νόμος 4623/2019 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4610/2019 (ΦΕΚ)

Νόμος 4610/2019 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4589/2019 (ΦΕΚ)

Νόμος 4589/2019 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4559/2018 (ΦΕΚ)

Νόμος 4559/2018 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ)

Nόμος 4521/2018 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4485/2017 (ΦΕΚ)

Νόμος 4485/2017 (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 4473/2017 (ΦΕΚ)

Νόμος 4473/2017 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4415/2016 (ΦΕΚ)

Νόμος 4415/2016 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4405/2016 (ΦΕΚ)

Nόμος 4386/2016 (ΦΕΚ)

Νόμος 4386/2016 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4369/2016 (ΦΕΚ)

Νόμος 4369/2016 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4368/2016 (ΦΕΚ)

Νόμος 4368/2016 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4327/2015 (ΦΕΚ)

Νόμος 4327/2015 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4316/2014 (ΦΕΚ)

Νόμος 4316/2014 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4310/2014 (ΦΕΚ)

Νόμος 4310/2014 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4301/2014 (ΦΕΚ)

Νόμος 4301/2014 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4283/2014 (ΦΕΚ)

Νόμος 4283/2014 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4264/2014 (ΦΕΚ)

Νόμος 4264/2014 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4218/2013 (ΦΕΚ)

Νόμος 4218/2013 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4115/2013 (ΦΕΚ)

Νόμος 4115/2013 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4076/2012 (ΦΕΚ)

Νόμος 4076/2012 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 4009/2011 (ΦΕΚ)

Νόμος 4009/2011 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 3794/2009 (ΦΕΚ)

Νόμος 3794/2009 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 3685/2008 (ΦΕΚ)

Νόμος 3685/2008 (Κωδικοποιημένος)

ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ)

Nόμος 3549/2007 (ΦΕΚ)

Νόμος 3549/2007 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 2454/1997 (ΦΕΚ)

Νόμος 2454/1997 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 2083/1992 (ΦΕΚ)

Νόμος 2083/1992 (Κωδικοποιημένος)

Nόμος 1268/1982 (ΦΕΚ)

Νόμος 1268/1982 (Κωδικοποιημένος)

Β. Αποφάσεις – Εγκύκλιοι

Απόφαση Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020 (ΦΕΚ)

Απόφαση 77561/Z1/2020 (ΦΕΚ)

Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργικής απόφασης_13-11-2017

Απόφαση 153348/Z1/2017 (ΦΕΚ)

Ερμηνευτική εγκύκλιος 144363/Ζ1/1-9-2017

Y.A. τ.B 1466/13-8-2007 (ΦΕΚ)