Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε νόμους, προεδρικά διατάγματα, δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ., σχετικά με μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, καθώς και θέματα προσωπικού:

 

Α. Μισθολογικά

Εγκύκλιος για την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης_8-2-2018

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 10 του N.4490/2017_28-12-2017

Εγκύκλιος ειδικών μισθολογίων_19-7-2017

Nόμος 4472/2017 (νέο μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών – Κεφάλαιο Γ’)

Εγκύκλιος νέων μισθών πανεπιστημιακών, καθηγητών ΤΕΙ και Ερευνητών_22-11-2012

Νόμος 4093/2012 (μισθολογικές – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις)

Μελέτη του Χ. Φείδα, Αναπλ. Καθηγητή ΑΠΘ, για τους μισθούς των μελών ΔΕΠ στην Ελλάδα

Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών_1/2017

Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών_4741/2014

Απόφαση του Στ’  Τμήματος του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών βάσει του νόμου 4093/2012_2705/2014

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ για τη φορολόγηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια_29/2014

Απόφαση Β΄ Τμήματος ΣτΕ για τη φορολόγηση του ερευνητικού επιδόματος_1026/2013

Απόφαση Β΄ Τμήματος ΣτΕ για τη φορολόγηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια_1944/2012

 

Β. Συνταξιοδοτικά / Ασφαλιστικά

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του Ν. 4387/2016_29-12-2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης_15-12-2017

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4488/2017_28-11-2017

Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει_14-11-2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Θέματα παραγραφής αξιώσεων ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές_19-10-2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Θέματα διαδοχικής ασφάλισης_18-10-2017

Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ._3-10-2017

ΠΟΛ_Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών _2-10-2017

Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημόσιους υπάλληλους_29-9-2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/16 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης_19-9-2017

Nόμος 4488/2017

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017_7-8-2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Χρόνος ασφάλισης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά_24-7-2017

Απόφαση 52331/1861 – Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων_12-7-2017

Απόφαση ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για Πανεπιστημιακούς_ΔΣ 411/2016

Απαντητικό έγγραφο Υπουργείου Εργασίας σε ερώτημα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για απασχόληση συνταξιούχων καθηγητών_12-7-2016

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ – Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά_30-6-2017

Nόμος 4387/2016